Sølvsmed

Sølvsmed,

smed, der bruger sølv som hovedmateriale. Da sølv ligesom guld for at opnå slidstyrke oftest legeres, blev der allerede på Christian 4.s tid stillet krav om stempler for lødighed samt mestermærker (se guld- og sølvsmedemærker). Både ældre og nutidigt dansk sølvtøj er samlerobjekter.
Sølvsmeden, der bl.a. fremstiller smykker, bestik og korpusarbejder som krus og kander, benytter fx støbnings- eller drivningsteknik, hvor materialet hamres op. En moderne sølvindustri blev til i årene frem mod 1900. Her indførtes valser, presser og støbeanlæg. Egentlige sølvsmedelaug synes kun at have eksisteret i København, idet sølvsmede ellers blev optaget hos guldsmedene.